Začátkem roku ke mně doputoval článek z blogu sportovně sociální sítě Strava s názvem „Every Single Street“. Pojednával o chlapíkovi jménem Rickey Gates, který se rozhodl strávit 46 dní v San Franciscu a proběhnout každý metr každé ulice tohoto města. Článek mě sice zaujal, ale tak nějak jsem si neuměl představit, jak běh vypadal v reálu. Až s publikováním videa, se kterým přišla sportovní firma Salomon v březnu, začal celý výkon dostávat jasné obrysy. Krátký film pojednává nejen o obrovském sportovním výkonu běžce, který musel zdolat více než 2000km, sám si trasu plánovat, hlavně nic nevynechat a minimalizovat dvojité průchody ulic. Důležitější aspekty celé akce byly však o něčem jiném, hlavně o poznání místa ve kterém člověk žije.

Výsledný záznam průchodů ulic s naměřenými hodnotami

Sám jsem si uvědomoval, že jsou místa v Pyšelích, kde jsem (za 3 roky života v tomto městečku) nikdy nebyl. Trasu jsem, jen tak narychlo, zkusil naplánovat na portálu mapy.cz a prezentoval jsem nápad kamarádovi Peterovi, který mě nečekaně neposlal do háje, ale naopak mi začal radit jak trasu vylepšit a vypadal, že mě nenechá po Pyšelích bloudit samotného. Plán jsem celý překopal, z původních 65km jsem to, asi po 5h klikání a přesouvání průběžných bodů, stáhl na 55km a finální verze byla na světě. Psalo se 18.4.2019, Peter se sotva oklepal z pořádání Pyšelského Kopečku, Velikonoce za dveřmi a já mu volám, že v neděli v 8 večer vyrážíme na start. Neprotestoval 🙂

Pár chvil po startu se západem slunce.

Před samotným popisem je třeba vysvětlit, jak jsme vlastně vybírali místa kudy poběžíme a proč jsme nějaké cesty „vynechali“. Trasu jsme plánovali v katastru města Pyšely, což zahrnovalo i části Nová Ves, Borová Lhota, Kovářovice a Zaječice. Vybírali jsme pouze zpevněné cesty, které vedly na konec obce nebo k nějakému obytnému domu. Vyřadili jsme tedy polní, lesní a soukromé cesty, cesty do chatové oblasti a různé pěšiny. V podstatě jsme absolvovali všechny pojmenované ulice a cesty, které byly v mapách vidět jinou než přerušovanou nebo velmi tenkou čarou a zároveň přes ně šla plánovat trasa (na soukromých to nedovolí).

21.4. lehce po 20h se s Peterem scházíme na Pyšelském náměstí a vyrážíme na trať směr Kovářovice. Moc jsme nevěděli co nás vlastně čeká a měli jsme připraveno několik variant sledování trasy. Netušili jsme jak moc se můžeme spolehnout na mapy.cz v mobilu a jejich navigaci, proto jsme měli připravenou i verzi s fixem a prázdnou mapou, kam jsme si chtěli vyznačovat již absolvované části. Jak se ukázalo v průběhu, obavy to byly plané. Důsledný plán a kvalitní navigace nám ušetřily hodně nervů a z pohledu orientace jsme za celou dobu nemuseli řešit jediný problém.

První občerstvení po 22km.

Nemá cenu popisovat každou ulici, kterou jsme proběhli, ale je dobré aspoň zmínit pořadí obcí, jak jsme je absolvovali. Na konci článku je pro zájemce přiložen GPS záznam z hodinek a grafické vykreslení průběhu.

Z náměstí jsme se vydali následovně: Kovářovice -> Zaječice -> Nová Ves -> západní část Pyšel -> Borová Lhota -> východní část Pyšel

Abychom mohli v klidu doplnit zásoby, připravili jsme si na 22. a 43. domácí občerstvací stanice. Hlavně Peter se připravil opravdu důkladně a tlačenka, klobásy a další pamlsky od Pepy Smrčky z místního řeznictví přišly nad ránem velmi vhod 🙂 Ani doplnění iontů jsme nepodcenili a piva jsme si nachystali dostatečné množství.

Měsíc nad golfem.

Předtím než jsme se vydali na trať, slýchal jsem různé názory od kamarádů, kteří stejnou věc absolvovali v jejich bydlišti. Vesměs se všichni shodli, že je to věc „na palici“ a už nikdy nechtějí nic podobného dělat. Určitě to není něco, co by musel člověk běhat víckrát, ale my jsme si to celé celkem užili. Díky dobré navigaci jsme se mohli většinu času věnovat běhu a neřešit bloudění. Kvůli specifickému větvení některých částí, nám nezbylo než běžet hodně úseků dvakrát. Ale i na to se dalo celkem dobře zvyknout. Vyloženě ubíjející byl snad jen úsek z Pyšel do Zaječic a zpět, jinak jsme se nenudili. Nedorazily ani zdravotní nebo zažívací obtíže, což celkový dojem jen zlepšovalo. No a hlavně to splnilo záměr proč jsme to celé dělali. Poznali jsme každý kousek místa, kde žijeme. A to za to stálo.

P.S. omlouváme se všem, které jsme v noci vzbudili oslnivým svitem čelovek nebo nechtěným podrážděním jejich mazlíčků. Také jsme rádi, že na nás nikdo nezavolal policii. Opravdu jsme si nepřišli vytipovat místo pro loupež, ale šli jsme si jen v noci a nad ránem zaběhat. 🙂

Vše jsme stihli ještě před svítáním a před příchodem prvních koledníků.

Celkové parametry:

  • 55,13km – celkový čas od startu do cíle 08h 32min, čistý běh 7h 40min, 890m+

Link na Stravu:  https://www.strava.com/activities/2308863569

Link na Relive (grafické znázornění průběhu): https://www.relive.cc/view/2308863569

Link na článek o Rickeym Gatesovi: https://blog.strava.com/every-single-street-17484/

Video od Salomonu